Kam pokračovat?

Podívejte se:

Okolí Tišnova, Brno-venkov

Město Tišnov obklopují  nádherné lesy a stráně, které vybízíjí k procházkám a k výletům po značených stezkách a cyklostezkách. Pro výlety máme připraveny desítky programů spočívajících v návštěvách blízkého okolí.

Cisterciácký klášter Porta Coeli

Klášter Porta Coeli je z rané gotiky a jedná se o momentálně jediný moravský ženský klášter. V současnosti v budově proboštství sídlí jedno z pracovišť Muzea Brněnska – Podhorácké muzeum. Vystavené sbírky zahrnují paleontologickou a mineralogickou expozici s částí věnovanou nalezištím minerálů na Tišnovsku a stálé expozice Dějiny a současnost kláštera Porta CoeliMinisalon historických motocyklů. Klášter se nachází v obci Předklášteří u Tišnova, vzdálené 2 km od našeho hotelu. Více na: http://www.portacoeli.cz/

undefined

Lyžařský areál Klínek

Lyžařský areál Klínek je ideální pro rodiny s dětmi, které se teprve učí lyžovat. Svah leží v nadmořské výšce 299 m n.m. až 396 m n.m. Délka sjezdovky je 500 m s převýšením 100 m. Jsou zde 3 sjezdovky: červená, modrá a zelená. V letních měsících se zde konají mezinárodní závody v lyžování na trávě. Lyžařský areál se nachází v obci Předklášteří u Tišnova, vzdálené 2 km od našeho hotelu. Více na: http://www.vlekpredklasteri.cz/

undefined

Ranč Loučka

Jezdecký a kynologický areál Ranč Loučka je občanské sdružení založené v lednu 2005. Jeho hlavní náplní je výchova dětí a mládeže pro turistický sport, péče o koně a domácí zvířata, pedagogické ježdění. Kromě pořádání celé řady akcí pro děti a veřejnost se snaží o propagaci jezdectví jako jedné z nejmodernější a mnohdy nejúčinnější metody rehabilitace a seznámení veřejnosti s využitím koní ve společnosti. Jezdecký klub se nachází na konci obce Předklášteří u Tišnova, vzdálené 2 km od našeho hotelu. Více na: http://rancloucka.cz/

undefined

 

Kostel povýšení sv. Kříže

Státem chráněná kulturní památka z poloviny 13.století. V kněžišti byly objeveny gotické nástěnné malby s christologickými a mariánskými náměty z druhé poloviny 14. století. Na věži je zavěšen zvon z roku 1512. Současnou podobu kostel získal po úpravách v 1. polovině 19. století. Při bourání staré kostnice bylo nalezeno relikviářové ostensorium (monstrance), zazděné ve skrýši a objevené díky zápisům kaplana J. Fettera v knize kostelních účtů. Ukryto bylo pravděpodobně při válečném ohrožení Drásova Švédy za třicetileté války. Kolem kostela se uchovaly zbytky ohradní zdi původního hřbitova, dnes upraveného na park s mohutnými lípami. Dodnes se před vchodem nacházejí dva staré kamenné náhrobky s reliéfním latinským křížem bez nápisu a přímo u vstupu do kostela dva novější náhrobky místních kněží. Kostel se nachází v Drásově, který je 6 km vzdálený od našeho hotelu. Více na: http://www.drasov.cz/index.php?section=3&subsection=15

undefined

 

Zahradní železnice

Úzkorozchodová zahradní železnice o rozchodu kolejnic 600 mm se nachází na zahradě rodinného domu na okraji Drásova. Již při vstupu do areálu na vás dýchne atmosféra prvorepublikové železnice, a to od vybavení nástupiště až po kartonové jízdenky, které zakoupíte u pokladny.Můžete si zde prohlédnout repliky osobních i nákladních vagónků a projít si trať, která má délku cca 400 m. Zlatým hřebem je projížďka vláčkem po zahradě pro děti i dospělé. Trať má asi 15 výhybek, z toho jednu na dálkové ovládání a zpět do nástupní stanice přijedete řádně vytřeseni. Železnice se nachází v obci Drásov, která je 6 km vzdálená od našeho hotelu.  Více na: http://www.zahradni-zeleznice.info/

undefined

Železniční viadukt

Toto největší inženýrské dílo na trati Brno - Havlíčkův Brod známé jako Most Míru bylo postaveno v letech 1939 - 1953. Velký oblouk o rozpětí 120 metrů je největším železobetonovým obloukem v České republice. Most má délku 300 m a je 30 m vysoký. Nachází se v obci Dolní Loučky, která se nachází 6 km od našeho hotelu.

undefined

Zlobice

Přírodní areál s chovem ovcí a koz Zlobice je bývalý vojenský prostor u obce Malhostovice, návštěvníci se zde mohou seznámit nejen s šetrným chovem koz a ovcí ale také si mohou zakoupit produkty z tohoto chovu. Mimo zmíněných zvířat jsou zde dva huculští koně, vietnamská prasátka a pes. Celoročně se tu konají akce spojené s chovem ovcí. Doporučujeme návštěvu na jaře, kdy je zde mnoho jehňátek, kůzlátek a jiných mláďat. Areál se nachází v obci Malhostovice, vzdálené 7 km od našeho hotelu. Více na: http://zlobice.schok.cz/

undefined

Kostel Navštívení Panny Marie

Raně barokní Kostel Navštívení Panny Marie patří mezi nejvýznamnější barokní stavby na Moravě. Kostel se nachází v obci Lomnice, vzdálené 7 km od našeho hotelu. Více na: http://www.hrady.cz/?OID=2681

undefined

Zámek Lomnice

Zámek vznikl přestavbou raně gotického hradu ze 13. stol., který postavil významný moravský rod pánů z Lomnice. V letech 1665 -1945 patřil uherskému rodu Serenyiů, kteří provedli barokní přestavbu zámku. Dnes je objekt využíván jako škola. Zámek se nachází v obci Lomnice, která je vzdálená 7 km od našeho hotelu.

undefined Synagoga v Lomnici

Synagoga existuje v Lomnici více než 200 let. Po 2. světové válce se však nikdo z židovských obyvatel Lomnice nevrátil. Mimo synagogy, která dnes slouží ke kulturním účelům, je významnou památkou starý židovský hřbitov s téměř tisícem kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z počátku 18. století. Synagoga se nachází v obci Lomnice, která je vzdálená 7 km od našeho hotelu.

undefined

Wellness Kuřim

Wellness Kuřim je nový sportovně relaxační komplex. Jsou zde čtyři bazény, tobogán, posilovna, aerobní sály a bohatá nabídka relaxačních procedur a restaurací. Wellnes se nachází ve městě Kuřim, vzdáleném 11 km od našeho hotelu. Více na: http://www.wellnesskurim.cz/

undefined

Doubravník

Historické jádro Doubravníka je státem chráněnou památkovou zónou, tvoří ho vedle farního kostela zbytky opevnění, fara a některé obytné domy. Kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven na místě zaniklého kláštera augustiniánek v letech 1535-1557 pány z Pernštejna jako jejich rodová hrobka. V této bílé dominantě svrateckého údolí bývají pořádány koncerty na velmi cenných a kvalitních varhanech. Doubravník se nachází 11 km od našeho hotelu. Více na: http://www.doubravnik.cz/

undefined

Diana - podzemní továrna

Podzemní továrna Diana byla jedinou továrnou na území protektorátu Böhmen und Mähren, která vyráběla kompletní stíhací letouny pro německou armádu. Vzhledem k tomu, že za II.světové války byly továrny stále více terčem leteckých útoků, rozhodl Jagerstab, říšský řídící orgán, o přesunu výroby do podzemí. A tak se výroba stěhovala do tří nevyužitých tunelů na rozestavěné železniční trati Brno - Křižanov - Žďár nad Sázavou. Skrz tunely v době Diany ještě nevedly koleje. Protože byly tunely od počátku stavěny pro dvojkolejný provoz, nabízely dost místa. Z tohoto důvodu bylo v tunelech vybudováno dřevěné "patro", takže výroba mohla současně probíhat ve dvou úrovních. Tunely byly pro potřeby válečné výroby upraveny - vchodové portály byly zazděné a opatřené pouze malými vchodovými brankami, za touto zdí byly betonové stěny proti tlakovým vlnám. V okolí tunelů vznikly další podzemní prostory, které byly po válce většinou zasypány. V průběhu stavby trati vybudovaly stavební firmy úzkorozchodnou drážku o rozchodu 760 mm. Trať začínala na nádraží v Tišnově a dále pokračovala přibližně v úrovni dnešní trati do Předklášteří a dál kolem říčky Loučky a říčky Libochůvky, kde se dodnes zachovaly její pozůstatky (náspy, kryty). Vedla až do pracovního tábora na Kutinách, kde bylo postaveno 28 dřevěných baráků. V době osvobození se v tomto táboře nacházelo skoro 3000 osob. Část baráků se zachovala až do dnešních dnů a byla přestavěna na hospody nebo ubytovny pro turisty. Po válce už trať nikdo neobnovil, naopak byla postupně rozkradena a různé její části můžeme dodnes najít v okolí. Stejně tak vzalo za své i vybavení z továren. Strojní zařízení demontovala Rudá armáda a odvezla ho do Sovětského svazu jako svoji válečnou kořist. Dnes se trať používá pro běžné vlakové spojení a o tom, co se tu dělo během II.světové války, vypovídají jen betonové zbytky sklepů, drážky a jiných budov. Továrna se nachází u obce Loučky, která je 12 km vzdálená od našeho hotelu. Více na: http://www.klicnik.org/diana.html

undefined

Stezka Járy Cimrmana

Naučná stezka Járy Cimrmana vede po žluté turistické značce z Lomnice u Tišnova k hájence pod vrchem Sykoř. Začíná plastikou Nohy Járy Cimrmana přímo u zastávky autobusů na náměstí v Lomnici, kde je vysvětlen fenomén plahočení, který provází celou stezku. Během cesty se nachází několik zastávek zvaných Plahočiny, které zpestřují cedulky mapující život tohoto českého všeuměla 19. století. Najdeme zde úryvky z divadelních her, písní nebo jiné humorné texty. Na konci stezky u hájenky je umístěna Cimrmanova zploštělá busta – plostika. Stezka je vzdálená 13 km od našeho hotelu. Více na: http://www.jizni-morava.cz/?tpl=42&typ=1&id=1113

undefined

Hrad Veveří

Hrad Veveří je jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen na Moravě, ale i v celé České republice. Nejhezčí výhledy na hrad se návštěvníkům nabízejí z paluby výletních lodí projíždějících pod hradem na hladině Brněnské přehrady. Hrad Veveří je vzdálený 15 km od našeho hotelu. Více na: http://www.veveri.cz/

undefined

Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn je jedna z nejdochovalejších goticko-renesančních památek. Monumentální stavba Pánů z Pernštejna byla do 16. století několikrát přebudována a rozšířena, přesto při přeměně na reprezentativní a pohodlné sídlo neztratila svou obranyschopnost. Nachází se v obci Nedvědice, vzdálené 17 km od našeho hotelu. Více na: http://www.hrad-pernstejn.cz/ nebo se můžete podívat na virtuální náhled.

undefined

Brněnská přehrada

Brněnská přehrada je oblíbeným místem rekreace místních i návštěvníků. Po obou stranách je lemována rozlehlými lesy (Obora na levém břehu, Podkomorské lesy na pravém) a nabízí tak příležitost nejenom ke koupání a vodním sportům, ale i k turistice a cykloturistice. Na hladině bystrcké části přehrady se pravidelně koná významná mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis.V sezóně Dopravní podnik města Brna provozuje pravidelnou lodní dopravu mezi Brnem a Veverskou Bítýškou. Na pravém břehu přehradní nádrže se tyčí hrad Veveří. Brněnská přehrada se nachází 20 km od našeho hotelu. Více na: http://www.brnenskaprehrada.cz/

undefined

Brněnská zoologická zahrada

Zoologická zahrada Brno se zaměřuje se především na kopytníky, ale chová i další atraktivní zvířata jako lední medvědy, tygry, opice apod. Návštěvníci zde mohou vidět téměř 800 zvířat v 210 druzích. Modernizace ZOO započala výstavbou pavilonu Tygří skály pro tygry a levharty. Zatímco výběhy se působí jako džungle, interiér pavilonu napodobuje skalní jeskyni. Zajímavá je snaha o spojení expozic s domorodými stavbami, například výběh vlků kanadských je doplněn srubem kanadských indiánů kmene Haida, výběh bizonů doplňuje několik týpí prérijních indiánů  a výběh koní Převalského mongolská jurta. Posledním větším počinem v ZOO bylo zatím otevření expozice Beringie roku 2010. Jedná se o komplex výběhů medvědů kamčatských, rosomáků a sibiřských ptáků, doplněný rekonstrukcí ruské vesničky. Zoo Brno je 20 km vzdálené od našeho hotelu. Více na: http://www.zoobrno.cz/

undefined

Masarykův okruh

Masarykův okruh je závodní okruh pro automobilové i motocyklové závody v Brně. Tento okruh byl náhradou za původní městský brněnský okruh, na kterém se závodilo již od třicátých let 20. století. Každoročně se zde koná několik závodů automobilů i motocyklů, včetně nejprestižnější Grand Prix České republiky, která je zařazena do seriálu mistrovství světa silničních motocyklů. Masarykův okruh je 21 km vzdálený od našeho hotelu. Více na: http://www.automotodrombrno.cz/

undefined

Zámek Lysice

Barokní zámek Lysice je obklopený vodním příkopem a francouzskou zahradou se sloupovou kolonádou. Vyniká skvostnými a bohatě zařízenými interiéry. K zajímavostem zámku patří, že se zde natáčela část čtvrté epizody televizního seriálu Četnické humoresky (díl Beáta). Zámek se nachází ve městě Lysice, vzdáleném 21 km od našeho hotelu. Více na: http://www.zameklysice.cz/ nebo se můžete podívat na virtuální náhled.

undefined

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat je ojedinělým funkcionalistickým dílem německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Vila je označována, spolu s německým pavilónem v Barceloně, za jeho nejvýznačnější předválečné dílo a stavbu, která určila nová měřítka moderního bydlení. Známý je především prosklený hlavní obytný prostor se zimní zahradou. Okna hlavního obytného prostoru je možné zcela spustit do podlahy z důvodu splynutí interiéru s přírodou v zahradě. V roce 2001 byla vila Tugendhat zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO. Vila se nachází v Brně a je vzdálená 25 km od našeho hotelu. Více na: http://www.tugendhat.eu/

undefined

Brněnské výstaviště

Brněnské výstaviště je nejvýznamnější český výstavní areál. Areál patří společnosti Veletrhy Brno, která zde celoročně provozuje veletrhy, výstavy, přehlídky, koncerty a různé další akce. V dnešní době se na brněnském výstavišti koná průměrně 40 výstavních akcí do roka. K nejrozsáhlejším patří Mezinárodní strojírenský veletrh nebo výstava informačních technologií Invex. Výstaviště se nachází 27 km od našeho hotelu. Více na: http://www.bvv.cz/.

undefined

Jungle Park

Jungle park je lanové centrum nacházející se v samém srdci Brna. Rozléhá se v nádherném prostředí lesa kolem řeky Svratky. Jungle park je sportovně-rekreační areál, určený nejširší veřejnosti – dětem, mládeži, dospělým, jednotlivcům i kolektivům. Jungle Park nabízí celou řadu různých tras. Základní trasa je nejdelší, s 33 překážkami, zavěšená ve výšce 3-7 m nad zemí o celkové délce 356m. V parku vás čekají i dva 40m přejezdy přes řeku Svratku. Lanové centrum se nachází 27 km od našeho hotelu. Více na: http://www.junglepark.cz/

undefined

Westernové městečko Šiklův mlýn

Ve Westernovém městečku Šiklův mlýn najdete stylové obchůdky, kavárnu, bary a další. Areál je otevřen pro veřejnost v letní sezóně. Westernové městečko se nachází v obci Zvole nad Pernštejnem, vzdálené 27 km od našeho hotelu. Více na: http://western.sikland.cz/ nebo se můžete podívat na virtuální náhled.

undefined

Moravský kras

Moravský kras je největší a nejlépe vyvinutá krasová oblast s nejširším spektrem krasových jevů v České republice. V nejnavštěvovanější severní části Moravského krasu, se nacházejí čtyři veřejně přístupné jeskyně s prohlídkou, a to jeskyně Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská a Punkevní jeskyně. Punkevní jeskyně jsou naše nejnavštěvovanější jeskyně s téměř 200 tisíci návštěvníky ročně. Vynikají mohutnými prostorami s krápníkovou výzdobou. Atraktivní je pohled ze dna 138,5 m hluboké propasti Macocha, zpestřením je plavba po podzemní říčce Punkvě. Moravský kras se nachází 32 km od našeho hotelu. Více na: http://www.moravskykras.net/ nebo se můžete podívat na virtuální náhled.

undefined

Jeskyně Blanických rytířů

Jeskyně Blanických rytířů je uměle vytvořená pískovcová jeskyně. V jeskyni bylo vytvořeno 17 soch blanických rytířů, včetně sochy svatého Václava a soch tří legionářů. Největší rytíři jsou strážci svatováclavské koruny měřící přes tři metry. Jeskyně se nachází v obci Rudka u Kunštátu, vzdálené 35 km od našeho hotelu. Více na: http://www.rudka.cz/jeskyne

undefinedSlavkovské bojiště

V roce 1805 se na Slavkovském bojišti odehrál jeden z největších střetů napoleonských válek. Na památku této bitvy zde byla postavena Mohyla míru. Mohyla byla postavena v místech, kde francouzský IV. armádní sbor kolem 11. hodiny dopoledne rozrazil střed spojeneckých vojsk a rozhodl tak vítězství v bitvě. Slavkovské bojiště se nachází ve městě Slavkov u Brna, vzdáleném 47 km od našeho hotelu. Více na: http://www.austerlitz.org/index.php?main_id=57

undefined


 


Online poradce

Hotel Květnice

Tel.: +420 549 410 370
Fax: +420 549 410 290
Web: www.hotelkvetnice.cz
E-mail: hotel.kvetnice@cbox.cz
tvorba www stránek emocio
Hotel Kvetnice Hotel Kvetnice Hotel Kvetnice

Hotel Květnice ***, nám. Míru 120, Tišnov